Hodinový manžel Praha, Praha - východ, Praha - západ

veškeré opravy v domácnosti, montáže nábytku, servis zahradní techniky, stavební práce

Ceník služeb

Hodinový manžel

Služby hodinového manžela účtuji v hodinové sazbě 300,- Kč/hod.

Účtování práce je za každou započatou hodinu.

K celkové ceně je připočítán poplatek 400 - 500,- Kč za cestu.(podle vzdálenosti)

Případné další nutné jízdy např.pro materiál, účtuji sazbou 10,-Kč/km

Stavební práce

Na stavební práce je vždy zpracován položkový rozpočet, který zahrnuje veškeré náklady spojené se zakázkou.

Případné navýšení cerny na základě požadavků objednatele, nebo změnou zadání jsou vždy naceněny samostatným rozpočtem.

Opravy a renovace

Cena oprav a renovací se spočítá dle rozsahu a druhu prací.